Vyhledávání

Aktualita

Proč je nutno aktualizovat na verzi 2008 ?

Verze 2008/01
 
Zásadní změny nové verze programu 2008/01, která bude splňovat všechny požadavky spojené s očekávanými legislativními změnami v roce 2008.

Standardně jsou připraveny nové čísleníky pro stávající účetní období:
-  sazby daně fyzických a právnických osob
-  pracovní kalendář
-  sazby pojištění

Od roku 2008 dochází ke změně snížené sazby DPH z původních 5% na 9%.
Výpočty spojené s touto změnou sazby řeší modifikovaný číselník sazeb DPH. Ten mimo jiné zajišťuje paralelní zpracování dokladů s původní a novou sazbou DPH, jelikož správná sazba se automaticky nastaví podle datumu UZP na dokladu.
Kromě změny sazby DPH je nutné ošetřit účetní operace spojené s touto změnou, jako je např. úprava výpočtu zúčtovací faktury v kombinaci staré a nové sazby DPH.
Očekáváme že dojde ke změně formuláře výkazu DPH.
 
V nové verzi máme připraveny nové formuláře přiznání daně fyzických a právnických osob.
 
Samostatnou kapitolou jsou legislativní změny spojené se mzdovou agendou.
Od 1.1.2008 dochází k naprosto novému způsobu výpočtu zálohy daně z takzvané superhrubé mzdy.
Prakticky to znamená rozšíření mzdového číselníku o položky sociálního a zdravotního pojistného odváděného organizací a zahrnutí těchto položek do základu pro výpočet daně. Ze základu daně jsou analogicky vyřazeny odpočty pojistného hrazeného zaměstnancem.

Dále byla provedena úprava výpočtu základu pro sociální a zdravotní pojistné.
Do tohoto základu jsou nově zahrnuty i položky za hrubou  mzdou, které byly doposud od pojistného osvobozeny.
Od 1.1.2008 se objevují položky, které spadají pouze do základu pro zdravotní pojistné.
Po novu je nutné sledovat maximální výši základu pro sociální a zdravotní pojistné.
 
Od 1.1.2008 dochází k zcela novému výpočtu nemocenských dávek.
Byl upraven výpočet redukce denního vyměřovacího základu a nově doplněny dvě časová pásma pro krácení DVZ.
Od 1.1.2008 budou nemocenské dávky počítány až od 4. dne neschopnosti, poté bude samostatné krácení 60% do 30.dne, 66% do 60.dne a 72% od 61. dne neschopnosti.

Je třeba zdůraznit že pro vás díky číselníkům s historií zajišťujeme správnost výpočtů jak v původním, tak i v novém účetním období. Je možné tudíž bez jakýchkoliv časových stresů průběžně již v prosinci aktualizovat systém na novou verzi a účtovat na ní paralelně obě účetní období.
 
Již tradičně dochází ke změně formulářů:
-  vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
-  vyúčtování daně z příjmů za organizaci
-  potvrzení o zdanitelných příjmech
Nově připravujeme formulář vyúčtování sražkové daně
 
Toto jsou hlavní změny aplikované do lednové verze programu, které vám zajistí v novém období účtovat dle nových legislativních úprav. O ostaních změnách Vás budeme postupně informovat při zveřejňování nových verzí programu.

Zpět na přehled...