Vyhledávání

Aktualita

GDPR 1. část - „General Data Protection Regulation“ a účetní program.

Jedná se o nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů, které vstupuje v platnost 25.5.2018 a z pohledu účetního programu EKONOM se týká zejména firem, které pracují s osobními daty svých zaměstnanců, či s daty obchodních partnerů (tedy prakticky všech). V terminologii GDPR se tudíž jedná o správu osobních údajů ve vztahu mezi „správcem údajů“ (zřizovatelem, zpracovatelem) a „subjektem údajů“.

Firmy, které s takovými údaji pracují, musí mít stanovenu koncepci (řešenou např. interní směrnicí), jejíž součástí je mimo jiné analýza problematiky, stanovení zodpovědnosti a oprávnění při správě takových dat, nastavení procesů a odpovídajících opatření, která vedou ke splnění podmínek GDPR, nicméně se zachovanou transparentností.
V detailu se pak jedná např. o definování dat spadajících do skupin tzv. oprávněného zájmu, retroaktivních dat, osobních údajů se zvýšenou mírou citlivosti apod. podle jejichž charakteru se volí úroveň zabezpečení a dostupnosti.

Náš vývojový team pracuje na úpravách v programu tak, aby Vám byl EKONOM při splnění těchto podmínek maximálně nápomocný. Byly dokončeny nezbytné analýzy a programátoři již nyní průběžně začleňují nové funkce do distribuční verze. Rozšíření najdete především v personalistice - mzdách, adresáři a v systémových modulech, jakými jsou definování přístupových práv, zálohování dat, různé typy výstupů apod.
Kompletně bude program včas připraven, aby si naši uživatelé mohli EKONOM pro splnění GDPR s předstihem nastavit (rozšíření bude součástí běžné aktualizace 2018). Sledujte "Novinky" na našich stránkách .
 

Zpět na přehled...