Vyhledávání

Aktualita

MF zvýšilo limit tržeb pro osvobození spolků a neziskovek od EET.

Hasičské či rybářské spolky a další neziskové organizace se dočkaly jasných pokynů, jak a kdy se jich týká elektronická evidence tržeb (EET). Doposud měly jen mlhavou představu, kdy jsou povinny odesílat účtenky elektronickou cestou. Metodiku v úterý představilo ministerstvo financí.

Základní změna je, že roční  limit tržeb, pro který platilo, že není třeba odesílat elektronické účtenky, se zvyšuje z dosavadních 175 tisíc na 300 tisíc korun.

Kritérium bude fakt, zdali se jedná o hlavní výdělečnou činnost, nebo o doplněk k veřejně prospěšné činnosti. Z ní navíc nesmí tržby přesáhnout pět procent z celkových příjmů organizace.

Limit 300 tisíc korun je stanoven tak, že je to zároveň odečitatelná položka pro veřejně prospěšné poplatníky. Týká se to navíc jen plateb přijatých v hotovosti, pokud například sportovní klub pronajme svoji tělocvičnu s platbou na fakturu, EET se jej také netýká.

Nyní jsou proto z EET zcela osvobozeny akce typu vesnický bál. Tady také panovala mezi spolky nejasnost, protože podobné výdělečné akce nespadají do takzvané soustavné činnosti. Pokud ale spolek vede ve vesnici hospodu nebo pořádá každý týden diskotéku, limit 300 tisíc už se na to vztahuje.

 

Zpět na přehled...