Vyhledávání

Aktualita

Změny v DPH a kontrolním hlášení od 29.7.2016 - účetní programy

Novelizace zákona o DPH jež vyšla ve sbírce zákonů pod č. 243/2016 sb., která mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona. Mezi hlavní změny které zasahují i do kontrolního hlášení patří:

Lhůty

Lhůta 5 kalendářních dnů pro odpověď na výzvu u kontrolního hlášení je změněna na 5 pracovních dnů.

Sankce a pokuty

Prominutí pokuty z nepodaného kontrolního hlášení

Možnost prominutí je zavedena u pokut v hodnotě 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč na základě žádosti. Zohledněny mají být ospravedlnitelné důvody pro prodlení s podáním kontrolního hlášení či reakcí na výzvu správce daně uvedené v žádosti o prominutí. Lze očekávat, že půjde zejména o zdravotní důvody a živelní pohromy. Žádosti je možné podávat i k pokutám, kde důvod k jejich vyměření vznikl před účinností novely.
 

Vyloučení vzniku pokuty

Povinnost uhradit pokutu podle § 101h odst. 1 písm. a) nevzniká, pokud v daném kalendářním roce nedošlo u plátce k jinému prodlení při podání kontrolního hlášení. § 101h odst. 1 písm. a) hovoří o pokutě 1 000 korun za kontrolní hlášení pozdě podané, ale bez výzvy k podání od správce daně (pokud jej plátce dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván). Tedy jednou ročně můžete podat kontrolní hlášení s malým zpožděním zadarmo. Pokud si toho správce daně nevšimne a nevyzve vás k podání. Není nutné podávat žádost o prominutí.

 
 

Zpět na přehled...