Vyhledávání

Aktualita

Ekonom-online, webová fakturace zdarma, umí nové funkce

Automatické hrazení z bankovních výpisů

 

Nasadili jsme novou verzi, která přináší novinku.

Nyní můžete do Ekonom-online importovat Vaše bankovní výpisy. Aplikace Vám poté může automaticky uhradit vystavené faktury. První podporovaný formát je XML Komerční banky.

Také jsme aktualizovali webové stránky aplikace, včetně nového videa. Podívejte se.

 

Režim přenesení daňové povinnosti

 

Ekonom-online se naučil novou věc. Od dnešního dne Vám dovolí vystavovat faktury v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP). A to jak v tuzemské, tak i v cizí měně.

Kód RPDP jednoduše vyberete ze seznamu na položce vystavené faktury. V seznamu je popsáno i to, k čemu se může daný kód použít.

Tisková sestava faktury vystavené v RPDP přehledně zobrazí jeden seznam pro klasické položky následovaný seznamem položek v RPDP. Sumarizace obsahuje sumu všech položek v RPDP. Sestava faktury v RPDP obsahuje samozřejmě také text informující zákazníka o daňové povinnosti.

 

 

Zpět na přehled...