Vyhledávání

Aktualita

Zálohování dat v programu EKONOM - účetní programy zálohování.

Jelikož uživatelská data jsou nejcennější částí účetního systému, je třeba věnovat jejich zabezpečení maximální pozornost. Proto je v programu Ekonom standardně nabízena při ukončení programu možnost periodicky zálohovat data zvolených agend. V seznamu firem (agend) stačí nastavit aktivní agendy, kde jsou při práci prováděny změny a program při každém ukončení podle nastavení parametru zkomprimuje agendy do vybrané složky.
 

Pokud je uživatelem programu Ekonom větší firma s instalací na síťovém serveru, je vhodné využít sofistikovanější způsob zálohování a to například s pomocí bezplatné aplikace Cobian Backup.


Díky této aplikaci máte jistotu zálohy dat nezávisle na práci v programu Ekonom. Nastavení zálohování je možné periodicky například v úterý, čtvrtek a sobotu v 1:00 ráno, kdy v programu není připojený žádný uživatel.
Samotná aplikace je velice intuitivní. Jednoduše po spuštění v nástrojové liště přidáte novou úlohu (například záloha EKONOM). Poté ve volbě „soubory“ přetáhnete do pole „zdroj“, zálohovanou složku, ekonom.win/data a do pole „cíl“ složku, kam si přejete umístit zálohu, výsledný ZIP soubor. Do zdrojové složky je možné „přetáhnout“ pouze podsložky zvolených agend (například „ekonom.win/data/1“)
V plánovači zvolíte týdenní zálohu a označíte dny v týdnu, například úterý, čtvrtek a sobotu v 1:00 ráno.


Aplikaci je možné nechat běžet na serveru, nastavit v systému její automatické spuštění, nebo přímo při instalaci zvolit režim služby práce na pozadí. Stačí tedy věnovat trochu času nastavení tohoto způsobu zálohování a získáte nenahraditelný pocit  jistoty zabezpečení vašich cenných dat.

Jak zálohovat v programu EKONOM.
 

Zpět na přehled...