Vyhledávání

Aktualita

Výrobky - rozšíření možností modulu Komplety

Skladové karty jsou rozšířeny o nový typ položky „Výrobek". U Výrobku je možné podobně jako u položky typu „Komplet“ definovat seznam podřízených položek, které tvoří Výrobek. V návaznosti na Výrobek vznikl rovněž nový typ skladového dokladu, nazvaný  „Výrobka“. Ta sloučí a převede požadované typy a množství jednotlivých skladových položek na skladovou kartu Výrobek.  Na skladu nám tak přibude nově složený Výrobek a současně se provede automatický odpis položek daného Výrobku ze skladu. Tento aparát nahrazuje původní variantu, kdy bylo nutné jedním dokladem odepsat kompletem materiál ze skladu a následnou příjemkou navést na jinou kartu hotový Výrobek.

Zpět na přehled...