Vyhledávání

Aktualita

EKONOM na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

Po prvotním úspěšném testování a následné dohodě s vedení univerzity byl na počítačové učebně fakulty nainstalován systém EKONOM a dne 20.4.2006 proběhla první přednáška pro studenty.
Renomovaní lektoři společnosti Elisoft s.r.o. zde studenty seznámili se základní problematikou výběru, implementace a používání informačních systémů, které jsou dnes neodmyslitelnou součástí každé dobře fungující společnosti.
Součástí přednášky byly i demonstrace jednotlivých činností simulované právě na evidenčním a účetním systému EKONOM.
Studenti univerzity tak mají možnost se prakticky seznámit s oblastí, se kterou se po ukončení studia v praxi určitě setkají a v počítačové učebně si pak na systému EKONOM mohou osobně vyzkoušet jednotlivé příklady. Pro další období bylo dohodnuto, že na systému EKONOM budou studenti řešit konkrétní seminární práce.
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně se tak vedle spousty středních škol a rekvalifikačních zařízení připojuje k Západočeské univerzitě v Plzni, kde na Katedře výpočetní a didaktické techniky používají pro výuku tento systém již od roku 1999.

Zpět na přehled...