Vyhledávání

Aktualita

18.1.2013 - Novinky v modulu mezd pro rok 2013

Důchodové spoření (druhý pilíř důchodového zabezpečení)
Pojistné na důchodové spoření činí 5% ze základu pro sociální pojištění (doplněna nová položka mzdového číselníku), odvod provádí zaměstnavatel finančnímu ústavu.
U zaměstnanců, kteří se účastní důchodového spoření, se snížuje sazba sociálního pojistného z 6,5% na 3,5%.
V personalistice jednoduše v kartě zaměstnance nastavte ve mzdových údajích volbu “Důchodové spoření” na hodnotu “Ano”

Solidární zvýšení daně
Zaměstnancům, jejichž měsíční příjem přesáhne čtyřnásobek průměrné mzdy (103.536,-), se zvýší měsíční záloha na daň z příjmů o 7% z rozdílu příjmů a uvedeného čtyřnásobku průměrné mzdy.
Do mzdového číselníku byly doplněny položky „Rozdíl pro solidární zvýšení daně“ a „Solidární zvýšení daně“.
Program při výpočtu automaticky vyhodnotí příjem a následně provede výpočet uvedených položek pro zvýšení zálohy na daň.

Změna redukčních hranic pro výpočet náhrady mzdy pro dočasnou pracovní neschopnost
- první redukční hranice 151,03
- druhá redukční hranice 226,63
- třetí redukční hranice 453.06

V letech 2013 až 2015 si pracující starobní důchodci nemohou uplatnit slevu na poplatníka 2070,-měsíčně, pokud k 1.1. pobírají starobní důchod

Nové tiskopisy
- výpočet daně a daňového zvýhodnění (vzor č. 17)
- počet zaměstnanců (vzor č. 12)
- žádost  o poukázání chybějící částky na měsíčních daňových bonusech (vzor č. 7)
- vyúčtování daně vybírané srážkou vzor č.15
- vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vzor č.18

Zvýšení částky normativních nákladů na bydlení na 5 687,- (modul exekuce)
 

Zpět na přehled...