Vyhledávání

Aktualita

15.1.2013 - Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob

Daň se bude zvyšovat, pokud v příslušném zdaňovacím období součet příjmů zahrnovaných do dílčího základu daně ze závislé činnosti a funkčních požitků (tj. příjem hrubý, nikoli „superhrubá mzda“) a dílčího základu daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti (tj. čistý příjem z podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti) přesáhne v tomto zdaňovacím období 48násobek průměrné mzdy podle zákona č. 589/1992 Sb.

Rozpočtové určení daně z příjmů fyzických osob bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

zdroj: Businessinfo.cz

Zpět na přehled...