Vyhledávání

Aktualita

06.10.11 - Změny ekonomických zákonů v roce 2012

Jak se změny ekonomických zákonů promítnou v Účetním a evidenčním systému EKONOM a co nás čeká nového?
Připravuje se velmi mnoho změn. Jejich základní rozdělení by se dalo udělat podle toho, ve kterém roce začnou platit.
Dobře, co tedy můžeme očekávat v nadcházejícím roce 2012?
Určitě přijde změna sazby DPH. Zvýší se z 10% na 14 %.
Bude toto zvýšení DPH, projevující se mnohdy zdražením věcí a služeb nějak kompenzováno?
Například zvýšením daňového zvýhodnění na děti o 150 Kč měsíčně na částku 1117 Kč a také zrušením povodňové daně a tedy zvýšením odpočtu na poplatníka zpět na částku 2070 Kč měsičně. Je to z důvodu kompenzace zdražení potravin a léků v důsledku zvýšení sazby DPH
Očekávají se ještě nějaké změny v oblasti DPH?
Změna systému DPH v oblasti stavebních a montážních prací. Na základě již platné novely č.47/2011 Sb. se bude od ledna 2012 uplatňovat tzv. tuzemský reverse charge i u stavebních a montážních prací. Ty bude dodavatel jinému plátci nově účtovat bez DPH a DPH přiznávat odběratel. Oba budou tato plnění sledovat ve zvláštní evidenci a výpis z této evidence budou elektronicky předkládat správci daně.
A co nepopulární téma mezi zaměstnavateli, nemocenská?
Nemocenská bude nadále od 22 dne, došlo totiž k prodloužení platnosti ustanovení zákona, který měl platit pouze v roce 2011
Je ještě něco, co se dotkne zaměstnavatelů ve vztahu k zaměstnancům?
Změna rozsahu Dohod o provedení práce na 300 hodin ročně a změna zdanění. Zde se trochu zastavím. Novela zákona o nemocenském pojištění se jistě dotkne nejednoho zaměstnance. Zavádí povinnou účast na nemocenském pojištění při uzavření dohody o provedení práce s odměnou vyšší než 10 000 korun měsíčně. Novinky se ale týkají i podnikatelů. Přibudou noví účastníci nemocenského pojištění. Stanou se jimi společníci s.r.o., kompletáři komanditních společností a další. Současné omezení příjmovou hranicí 6200 korun končí.
To je velká změna. Tušíme, že zde ještě není výčet změn u konce. Jak to bude s pracovními smlouvami?
Změny v uzavíraní pracovních smluv na dobu určitou. I nadále má platit, že smlouvu na dobu určitou lze uzavřít maximálně na dva roky. Opakované smlouvy se stejným zaměstnavatelem se do tohoto limitu sčítají. K „vynulování“ a novému počítání dvouletého limitu může dojít až po případné půlroční přestávce. Zákoník však má nově obsahovat omezení: Poměr na dobu určitou by mohl zaměstnavatel obnovit nejvýše dvakrát, to znamená uzavřít maximálně tři smlouvy v rámci dvouletého limitu.
A nyní naopak populární téma mezi některými zaměstnanci. Co minimální mzda?
Chystá se její zvýšení, zatím však není odsouhlasena její výše. Toto je asi vše, předpokládám i poslední ze zásadních změn, které nás čekají v příštím roce.

Takže jsme se plynule přiblížili k roku 2013. Jak by měly vypadat změny v této blízké budoucnosti? Začněme opět s DPH!

V roce 2013 by mělo dojít opětovné změně sazeb DPH a ke snížení hranice pro registraci k DPH na čásku 750 tisíc ročního obratu
Již dlouho se diskutuje ve veřejnosti o zrušení stravenek ve vztahu k mzdovému zvýhodnění některých občanů?
Místo stravenek se připravují výdajové paušály a také se změní systém výběru daní, zavádí se daň z objemu mezd
Ještě něco se změní v oblasti mezd, řekněme v pojištění?
Dojde ke zvýšení sazeb zdravotního pojištění zaměstnanců a zároveň ke snížení sazeb na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ
Čas určený pro náš rozhovor se blíží ke konci, ještě jsme na něco zapomněli?
Dále se připravuje zdanění darů a dědictví osob ve III. skupině a to v jednotné výši 19%.
Děkujeme za Váš čas, který jste věnovala našemu rozhovoru!
Není zač, myslím si, že tyto informace jsou pro naše uživatele velmi důležité. Jako vždy budeme na všechny změny připraveni!

 

Zpět na přehled...