Vyhledávání

Aktualita

01.12.09 - Mimořádné odpisy hmotného majetku ve verzi 2009/12

Pro majetek pořízený od 1. ledna 2009 do 30. června 2010 v odpisové skupině 1 a 2 máte možnost na kartě majetku zvolit způsob odpisu jako „mimořádný“. Program poté postupuje při výpočtu daňového odpisu následujícím způsobem:

  • u hmotného majetku zařazeného v 1. odpisové skupině provede do vámi zadaného období výpočet měsíčních odpisů počínaje následujícím měsícem od zařazení jako 1/12 vstupní ceny za každý měsíc, tj. cca 8,33% vstupní ceny majetku.
     
  • u hmotného majetku zařazeného v 2. odpisové skupině provede do vámi zadaného období výpočet za prvních 12 měsíců rovnoměrně do výše 60% vstupní ceny majetku, tj. 1/12 z 60% vstupní ceny za každý měsíc následující po uvedení do užívání (5% vstupní ceny) a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40% vstupní ceny hmotného majetku (cca 3,33% vstupní ceny měsíčně).
     

Zpět na přehled...